Yangtze Team

Don Tsang

Founder, CEO

Jie Niu

Art Relations Manager

Muxing Xu

Operation Director

Yue Sheng

VIP & Client Director

Danlin Zhao

Operation Manager

Hui Yao
Shiran Yang
Shuqin Hou
Xinggui Gao
Mengjiao Wang

南京扬子现代艺术博览会 版权所有 Copyright By YangTZE Art NanJing. All rights reserved.2018-2020 苏ICP备17041247号